I receptionen finns ett antal Guldvasknings kit för uthyrning för den som vill testa Guldvaskning

För ca 1,9 miljarder år sedan låg Skellefteå på havets botten och då bildades huvuddelen av den berggrund som idag är den landyta vi ser i häromkring. I samband med vulkanisk aktivitet på havsbotten bildades då ett av världens rikaste mineralområden som sträcker sig från Skellefteå och 15–20 mil i nordvästlig riktning.Området kallas Skelleftefältet och har till idag givit oss ett 100-tal kända malmkroppar med rikliga förekomster av bl.a. guld, silver, koppar och zink. Även om man hittat mer guld kring Skellefteå älven finns även möjlighet att hitta guld vi Bureå älven.

Länkar om Guldvaskning
Så här vaskar du guld  rekommenderar att du tittar på denna video eller någon annan video som man vaskar innan du hyr
Regler och fakta från SGU om guldvaskning

Öppet 18/6-7/8
10.00-19.30 (alla dagar)
Campinggäst: 
40kr/2 timmar 
(kan även bokas över natten enligt överenskommelse)
Övriga: Endast för campinggäster

Samarbetspartner
Copyright ©2024 Bureå Camping i samarbete med Campcation.