Från 13 augusti till 26 augusti
LEGOverkstan är öppen under helger kl. 12.00-16.00 för allmänheten och campinggästerna.

Information
I verkstan finns LEGObutik, LEGOutställningar och LEGObyggarområde.

Butiken
Butiken har ett brett utbud på LEGO och här kan du också hitta exklusiva set som inte längre produceras.

Utställning
I utställningen finna massa unika set och är en av de största LEGOutställningarna som kan beskådas. Förutom många klassiska byggen ställer även några av Sveriges absolut bästa LEGO-byggare ut några av sina byggen.

Verkstan
I ”verkstan”  finns en hel del olika aktiviteter. Man kan antingen skapa helt fritt eller bygga efter ritningar, man kan köra radiostyrda LEGObilar eller programmera LEGOrobotar. Vi har även ett Duplolandskap mm

FAKTARUTA

LEGOverkstan

När: Från 13 aug – 26 aug är Legoverkstan öppen under helger kl. 12.00-16.00

För: Öppet för alla
Pris: Butik och utställning- fri entré
”Legobygge”- 50kr/famij (2 vuxa+ 2 barn)
*för boende på campingen är det fri entré